Juvelyrikos erdvė yra viena iš internetinių parduotuvių, priklausančių įmonei UAB „Juvelyrika“, įregistruotai Lietuvoje (taip pat įvardijama kaip „mes“ ar „mūsų“ šioje privatumo politikoje). Ši privatumo politika galioja, kaip susitarimas tarp Jūsų (šio tinklapio naudotojo) ir UAB „Juvelyrika“ (šio tinklapio savininko). Ši privatumo politika galioja visai informacijai ir visiems duomenims, kuriuos mes galime gauti iš Jūsų, kai Jūs naudojatės šiuo puslapiu.

Pagrindinės politikos sąvokos:

 • asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu (toliau – pirkėjas), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 • duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
 • duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose.
 • sutikimas – savanoriškas darbuotojo valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia pirkėjo valią.

 Jūsų duomenų naudojimas

 • Pirkėjo vardas, pavardė, telefono numeris, gyvenamasis adresas naudojami suteikti jums paslaugas (kad būtų įvykdytas Jūsų užsakymas).
 • Pirkėjo el.pašto adresas ir slaptažodis, kurie būtini nurodyti, norint sukurti el. parduotuvėje savo asmeninę aplinką bei gauti parduotuvės informaciją el. paštu.
 • Pirkėjo užsakymai ir pirkimai.
 • Kai pirkėjas susisiekia su mumis iškilusiais klausimais.
 • Kai lankotės mūsų socialiniuose tinkluose (dalinatės informacija, paliekate atsiliepimą).

Pirkėjo gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus, bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Duomenų valdytojas užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant kliento sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais

Jūs turite teisę

 • Prašyti, kad nurodytume kokią informaciją turime apie Jus.
 • Leisti susipažinti su kliento asmens duomenimis.
 • Prašyti ištrinti mūsų turimą informaciją apie Jus, pasibaigus numatytiems terminams.
 • Apriboti mūsų galimybę naudotis informacija apie Jus.
 • Paprašyti perkelti ar kopijuoti Jūsų duomenis (jei tai yra įmanoma).
 • Nesutikti pasidalinti savo duomenimis.

 

Pirkėjas, lankydamasis www.juvelyrikoserdve.lt svetainėje, sutinka, kad į jo kompiuterį būtų įrašyti slapukai, kurie reikalingi svetainės lankomumui fiksuoti ir rodyti pirkėjui reklamą rinkodaros tikslais. Slapukai tik skaičiuoja svetainės lankytojų statistiką, neidentifikuoja konkretaus asmens

Naudodamiesi šiuo puslapiu ir suteikdami informaciją apie save, Jūs sutinkate su šioje privatumo politikoje nurodytomis sąlygomis. Jūs galit atsiimti savo sutikimą, bet kuriuo metu, susisiekę su mumis. Ši privatumo politika yra reguliariai peržiūrima ir redaguojama.

Kilus klausimams prašome susisiekti su mumis el. paštu info@juvelyrikoserdve.lt.